AKTUÁLNÍ POLOŽKA: AKTUALITY


Masopust
V úterý 13. 2. půjdou děti v masopustním průvodu po vesnici. Odchod z MŠ po 9 hod.. Prosíme rodiče o přípravu jednoduchých, masopustních masek pro děti (např. babka, nevěsta, doktor aj.) s možností obléci na bundičky.

Karneval ve školce
V pátek 9. 2. dopoledne budou mít děti ve školce karneval. Prosíme rodiče o přípravu karnevalových masek pro děti a čistou 1,5l PET láhev.

Divadlo
Ve středu 7. 2. v 9 hod. přijede do školky divadélko Janečková s loutkovými pohádkami.

Od 1.2.2018 začnou děti 3. ročníku předškolního vzdělávání jezdit na plavecký výcvik. Bližší informace naleznete v příloze nebo na nástěnce v MŠ.

sloučení škol
Od 1.1.2018 dojde ke sloučení mateřských škol. MŠ Postoupky bude od tohoto data patřit pod MŠ Žižkova, Kroměříž, příspěvková organizace. Sloučenou školku bude řídit paní ředitelka Bc. Libuše Kopalová, která se s rodiči setká na lednové schůzce. Z těchto důvodů žádáme rodiče, aby provedli změnu platby školkovného 380,- Kč od 1.1.2018 na číslo účtu: 181303309/0300, do poznámky- jméno dítěte.