AKTUÁLNÍ POLOŽKA: CO NÁS ZAJÍMÁ


  V naší mateřské škole nabízíme :

 

  "Předškoláček"


- pod vedením p. učitelky J. Krejčiříkové - každý čtvrtek od 12.15 - 12.45 hod

-  pouze pro předškoláky

 "Zdravý úsměv"


- jedenkrát za měsíc nás navštěvuje zubní preventista pan Z. Forejt

- děti se učí hravým způsobem základním technikám čištění zubů

- děti se seznamují také pomocí pracovních listů a obrázků i s odbornými názvy

   jako jsou např. fluoridy, zubní povlaky, zubní kaz, zubní sklovina aj.

 

 

"Logopedík" - individuálně při ranních a odpoledních činnostech - ve spolupráci s rodiči a dle doporučení klinického logopeda, kterého děti pravidelně navštěvují, probíhá po celý školní rok v naší mateřské škole s dětmi individuální procvičování artikulace mluvidel, napodobování zvuků a dechová cvičení. Pomocí logopedických říkanek, zábavných úkolů a grafomotorických cvičení spojených s říkankou učíme děti naslouchat, pochopit a rozumět hláskám a slovům, naučit se hlásky tvořit a používat. Také zpěvem jednoduchých a známých písní s kytarou nebo klavírem procvičujeme skupinově i individuálně správnou výslovnost hlásek i slov. K procvičování používáme odbornou literaturu: "Logopedická cvičení a hry k odstaňování špatné výslovnosti" - Ivana Fialová, "Žežicha se neříká" - Ester Stará a především individuální cvičení od klinického logopeda, které si rodiče pravidelně přináší do mateřské školy pro účely individuálního procvičování s dítětem a konzultují vše s pedagogy.