AKTUÁLNÍ POLOŽKA: REŽIM DNE


 Režim dne v mateřské škole:

 

 6.30 - 8.30 h - scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

 8.30 - 8.45 h - jazykové chvilky, pohybová aktivita

 8.45 - 9.15 h - hygiena, svačina

 9.15 - 10.00 h - řízená činnost

 10.00 - 11.30 h - pobyt venku

 11.30 - 12.30 h - hygiena, oběd

 12.00 - 14.15 h - hygiena, odpočinek, zájmové kroužky

 14.15.- 14.45 h - hygiena, svačina

14.45 - 16.00 h - odpolední zájmové činnosti